Natuurbrandgevaar

Het is wettelijk verboden in de open lucht vuur te stoken of afvalstoffen te verbranden. Dat betekent dat het in of nabij natuurterreinen, zoals bossen, heide, duinen en veengebieden, altijd verboden is om in de open lucht vuur te maken. Onder dit verbod valt ook het verbranden van tuinafval, het aanleggen van vuur voor koken, bakken en braden en het verlichten met kaarsen of fakkels.
Als u toch wilt stoken in de open lucht, kan de gemeente eventueel ontheffing van het stookverbod verlenen. Hiervoor moet u bij de gemeente waarin u wilt stoken, een vergunning aanvragen.

Wat moet u doen als u brand signaleert?
- Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk de locatie door.
- Vang ter plaatse de brandweer op en vertel wat er aan de hand is.
- Volg de instructies van politie en brandweer op. Dit kan inhouden dat u het gebied onmiddellijk moet verlaten.

Zie voor meer informatie de website www.natuurbrandrisico.nl 

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV