WvD veldoefening

Maandagavond 11 februari oefenden de meetploegen van Dedemsvaart en Raalte in de omgeving Ommen-Hardenberg.

Het startpunt van de oefening was loodspost kazerne Ommen, na de fictieve alarmering konden de meetploegen hier naartoe waar nadere info verstrekt zou worden. Er was een ongeval met een tankwagen gebeurt op de Witte Paal, N34. Deze tankwagen vervoerde Methyl Mercaptaan, een stof dat aan aardgas wordt toegevoegd zo werd duidelijk gemaakt door de ondersteuner van de MeetPlanLeider. De gaswolk dreef met de zuidwestenwind mee in de richting van Hardenberg. Beide meetploegen werden ingezet om meetopdrachten te voltooien. Meetploeg Raalte ten zuiden van de gaswolk, meetploeg Dedemsvaart ten noorden van de wolk. Vanaf de loodspost Ommen vertrok men elk naar de Oscar 2, de plek waar de meting gedaan moest worden. Omdat er nooit door de gaswolk gereden mag worden wordt de snelste alternatieve route berekend en wordt daarbij ouderwets gebruik gemaakt van kaartmateriaal. Dedemsvaart moest een eerste meetopdracht doen in Hardenberg, kruising Jachthuisweg/N34. Misschien beter bekend als de kruising waar op dit moment het nieuwe Rabobank kantoor wordt gebouwd. Omdat dus niet over de N34 gereden mocht worden werd er aangereden vanaf Ommen over de N48 richting Balkbrug -> N377 Dedemsvaart -> N377 Slagharen -> Jachthuisweg richting Hardenberg. Raalte op hun beurt via Marienberg e.o.

Nadat bij de eerste meting geen waardes gemeten werden kregen de ploegen een nieuwe Oscar 2, dichter bij de gaswolk. Zo werden er nieuwe meetopdrachten gedaan in Lutten en Hardenberg. Tijdens de meetopdrachten wordt nauw overlegd met de ondersteuner van de Meetplanleider, die er overigens niet fysiek bij is. Dit is in het echt ook niet zo, zij zitten namelijk op het regiokantoor in Zwolle. Vanaf daar worden de meetploegen aangestuurd.

Nadat de opdrachten voltooid waren werd er geavalueerd in de kazerne Ommen en kon worden teruggekeken op een geslaagde WvD veldoefening.

IMG 8250

IMG 8253

IMG 8254

 

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV