Veldoefening "Kunstig"

Veldoefening Wavin Hardenberg

Zaterdag 22 juni hebben de hulpdiensten (politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening) een grote veldoefening gehouden bij de Wavin in Hardenberg. Bij deze grootschalige oefening was een brand in scene gezet die zich langzaam uitbreidde over het terrein. Om de oefening zo realistisch mogelijk te laten lijken werd er ook gebruik gemaakt van LOTUS slachtoffers (acteurs).

Aan de oefening deden diverse brandweerkorpsen mee waaronder:  Hardenberg, Gramsbergen, Slagharen, Ommen, de Krim, Balkbrug, Dedemsvaart, Zwolle (Grootwatertransport), Heino (Logistiek).

De oefening duurde van 09.00 tot 13.00 uur.

IMG 1397

(meer foto's toegevoegd op zondag 23 juni)

Lees meer...

GRIP-0 Oefening Dedemsvaart

Maandag 17 juni GRIP-0 oefening Dedemsvaart

Op deze prachtige zomeravond hebben de posten Dedemsvaart, de Krim en Gramsbergen een GRIP-0 oefening gehouden in samenwerking met het ambulancepersoneel. Op de gemeentewerf waren 3 ongelukken met personenauto's in scene gezet en met behulp van 3 LOTUS (acteurs) slachtoffers werd het een realistische oefening.

IMG 0240

Lees meer...

Oefening brandbestrijding met ''slachtoffers''

Woensdagavond 12 juni heeft Ommen geoefend in de buurtschap Witharen bij een bedrijvencomplex aan de Balkerweg.

Bij dit complex bestaande uit meerdere hallen was brand uitgebroken en mogelijk waren er ook mensen vermist. Op basis van dit scenario werd het uiteindelijk een middelbrand oefening waarbij 2 tankautospuiten en een tankwagen zijn ingezet.

Met behulp van "echte" slachtoffers en veel rook werd het een realistische oefening.

IMG 1066

Lees meer...

realistische oefening post Dedemsvaart

Team Dedemsvaart 2 heeft zaterdag 8 juni de jaarlijkse realistische oefening gedraaid op het brandweer oefencentrum in Wijster (Drenthe). Het ochtendprogramma bestond uit een loop oefening waarbij de warmtebeeldcamera werd gebruikt, een oefening straalpijpvoering / deurprocedure en een inzet met gevaarlijke stoffen. Het middagprogramma stond in het teken van twee brandinzetten waarvan de laatste een middelbrand scenario. Op het oefencentrum wordt met echt vuur gestookt zodat zo realistisch mogelijk kan worden getraind. Bij de oefeningen kan het al gauw 600 á 700 graden worden. Voor de manschappen dus ook een lichamelijk zware dag, waarbij voldoende drinken een van de speerpunten is om het vol te kunnen houden. Na de veiligheidsbriefing kon de dag dan eindelijk van start gaan.

Bij de loopoefening werd een pand betreden waarin een brand woedde en er sprake was van veel rookontwikkeling. Het zicht was nihil. De warmtebeeldcamera bied hier een uitkomst en het gebruik ervan werd dan ook getraind. Dit hulpmiddel, dat door de rook heen kijkt, kan o.a. worden gebruikt bij het opsporen van slachtoffers maar ook kunnen de manschappen er een ruimte mee 'scannen' zodat zij een beeld krijgen van de ruimte waar zij zich bevinden. Zo kunnen bijvoorbeeld deuren, een trap of een systeemplafond ontdekt worden met het hulpmiddel. Allemaal informatie van onmisbare waarde bij een binnen aanval.

Bij de oefening deurprocedure werd de straalpijpvoering t.b.v. de rookgaskoeling beoefend. De straalpijp moet daarbij, afhankelijk van de situatie, ingesteld worden op het juiste debet (aantal liters per minuut) en moet de kegel in de juiste stand worden gezet. Met de kegel kun je de straal instellen, bijvoorbeeld een gebonden straal of een 45 of 60 graden straal met veel nevel. Voor elke situatie is er een ideale stand. Dit werd dan ook zorgvuldig beoefend in de met vuur bestookte stalen containers.

Tijdens de dag werden diverse verschillende inzetten gedraaid. Na afloop van de laatste inzet kon worden teruggekeken op een geslaagde (oefen)dag.

wijster 02

Oefening deurprocedure (hier met een (met opzet) verkeerd ingestelde straalpijp om de mindere werking van het terugdringen te ondervinden)

Lees meer...

WvD veldoefening

Maandagavond 11 februari oefenden de meetploegen van Dedemsvaart en Raalte in de omgeving Ommen-Hardenberg.

Het startpunt van de oefening was loodspost kazerne Ommen, na de fictieve alarmering konden de meetploegen hier naartoe waar nadere info verstrekt zou worden. Er was een ongeval met een tankwagen gebeurt op de Witte Paal, N34. Deze tankwagen vervoerde Methyl Mercaptaan, een stof dat aan aardgas wordt toegevoegd zo werd duidelijk gemaakt door de ondersteuner van de MeetPlanLeider. De gaswolk dreef met de zuidwestenwind mee in de richting van Hardenberg. Beide meetploegen werden ingezet om meetopdrachten te voltooien. Meetploeg Raalte ten zuiden van de gaswolk, meetploeg Dedemsvaart ten noorden van de wolk. Vanaf de loodspost Ommen vertrok men elk naar de Oscar 2, de plek waar de meting gedaan moest worden. Omdat er nooit door de gaswolk gereden mag worden wordt de snelste alternatieve route berekend en wordt daarbij ouderwets gebruik gemaakt van kaartmateriaal. Dedemsvaart moest een eerste meetopdracht doen in Hardenberg, kruising Jachthuisweg/N34. Misschien beter bekend als de kruising waar op dit moment het nieuwe Rabobank kantoor wordt gebouwd. Omdat dus niet over de N34 gereden mocht worden werd er aangereden vanaf Ommen over de N48 richting Balkbrug -> N377 Dedemsvaart -> N377 Slagharen -> Jachthuisweg richting Hardenberg. Raalte op hun beurt via Marienberg e.o.

Nadat bij de eerste meting geen waardes gemeten werden kregen de ploegen een nieuwe Oscar 2, dichter bij de gaswolk. Zo werden er nieuwe meetopdrachten gedaan in Lutten en Hardenberg. Tijdens de meetopdrachten wordt nauw overlegd met de ondersteuner van de Meetplanleider, die er overigens niet fysiek bij is. Dit is in het echt ook niet zo, zij zitten namelijk op het regiokantoor in Zwolle. Vanaf daar worden de meetploegen aangestuurd.

Nadat de opdrachten voltooid waren werd er geavalueerd in de kazerne Ommen en kon worden teruggekeken op een geslaagde WvD veldoefening.

IMG 8250

Lees meer...

Oefeningen

De afgelopen weken heeft de post Ommen diverse oefeningen gehouden. Eén van de oefeningen was om een gewond persoon (oefenpop) van het ijs te halen. Dit werd gedaan met behulp van een brancard die aan weerszijden was geborgd middels een touw. Een andere oefening betrof het redden van mensen in een zwembad omgeving met een ondiep bad. Ook kwam hier het reanimeren aan bod op een oefenpop die was aangesloten op een AED. Als laatste werd er geoefend met chemicalienpakken. De gehele procedure rondom het aantrekken, lokaliseren van de lekkage, ontsmetten en uitrekken van de pakken werd doorlopen.

IMG 0586

Lees meer...

Carousseloefening Brandweer Ommen-Hardenberg

Zaterdag 27 oktober heeft brandweer Ommen-Hardenberg een oefencaroussel gehouden waaraan alle posten hebben deelgenomen. 4 posten hebben de oefeningen uitgezet en 4 posten hebben de oefeningen uitgevoerd.

In Ommen was een waterongeval in scene gezet waarbij een Poolse visser samen met zijn collega met een bootje was omgeslagen. Hun vriendin lag in een tent op de waterkant. Aan de brandweer de taak om de visser van de boot af te halen en zijn vermiste collega (die onder de boot lag) uit het water te halen.

In Balkbrug was een brandmelding in scene gezet op het terrein van TBS Veldzicht.

In de Krim was een persoon bekneld komen te zitten onder een container van een vrachtwagen. Met behulp van hefkussens werd deze persoon bevrijd. Ook werd er een reanimatie in scene gezet van een 2e slachtoffer.

In Hardenberg werd een Ongeval Gevaarlijke Stoffen (OGS) nagebootst. Een chauffeur van een vrachtwagen was bij de gemeentewerf in Hardenberg aangekomen om daar zijn lading met klein chemisch afval af te leveren. Bij het lossen ging er iets mis wat ervoor zorgde dat diverse stoffen van de pallet af vielen en met elkaar in aanraking kwamen. Aan de brandweer de taak om in te schatten hoe het met de gewonden was, welke stoffen er stonden en welke gelekt hadden. Ook de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) was ter plaatse om de bevelvoerder van advies te voorzien.

Na afloop van de oefening werd er geëvalueerd en werden de tips en tops besproken en kon brandweer Ommen-Hardenberg terugkijken op een geslaagde oefenzaterdag.

Aan de oefening deden ongeveer 65 brandweermensen, figuranten en waarnemers mee.

IMG 7652

 

Lees meer...

Oefening aflegsystemen Ommen

Woensdagavond werd er in Ommen geoefend met verschillende aflegsystemen. Ook diverse mogelijkheden van waterwinning werden bekeken (brandkraan, geboorde put)

IMG 7192

Lees meer...

Waterongeval oefening Ommen

Woensdagavond 3 oktober werd er geoefend bij de Vecht. Dit keer werd er geoefend op het gebied van hoe te handelen bij een waterongeval. In het oefenscenario werden 2 personen vermist die op een boot zaten. Aan de brandweer de taak om alles klaar te zetten voor de duikers die inmiddels (fictief) gealarmeerd waren. Gelukkig was 1 "slachtoffer" snel gevonden, deze lag gewond op de kade, het andere "slachtoffer" (oefenpop) welke dreef in het water kon even later gelokaliseerd worden met behulp van de brandweerboot.

IMG 6404

Lees meer...

Teams Dedemsvaart oefenen in Ommen

Maandagavond 1 oktober werd er een middelbrandoefening gehouden in een leegstaand pand aan de Julianastraat in Ommen. Deze oefening werd gedraaid door beide teams van de post Dedemsvaart.

De enscenering betrof een brand in een gebouw waar onder andere een fysiotherapeut was gevestigd. Een man had een afspraak bij de fysio maar toen hij aankwam zag hij dat het pand vol rook stond. Hierop werd de brandweer gewaarschuwd en opgevangen door dezelfde man. Weinig informatie dus voor de brandweer in eerste instantie. Er was nog niet bekend of er slachtoffers binnen waren, al was er wel een vermoeden, aangezien de man een afspraak had bij de fysiotherapeut.

Na een buitenverkenning werden de manschappen van de 1e TS naar binnen gestuurd, op zoek naar mogelijke slachtoffers. Omdat de brandweer zo realistisch mogelijk moet oefenen hebben we de beschikking over een rookgenerator waarmee panden volledig in de rook gezet kunnen worden.

Omdat de omvang van de brand al snel duidelijk was werd er opgeschaald naar middelbrand zodat ook de 2e TS van Dedemsvaart kon uitrukken. Hun taak was ook een binnenverkenning uitvoeren en op zoek naar slachtoffers, alleen dan van de andere zijde van het gebouw. Op zo'n moment wordt een pand in 'vakken' verdeeld zodat elk team verantwoordelijk is voor hun eigen deel van het gebouw, en daar hun inzet op baseren.

Op vakkundige wijze werden alle 5 de slachtoffers uit het (fictief) brandende pand gered. 

IMG 6358

Lees meer...

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV