Geschiedenis

De eerste melding van een stadsbrand lezen we in 1517. Deze brand was per ongeluk ontstaan. Vijf jaar later in 1522 staken de Zwollenaren de stad in brand. De Zwollenaren streden met Karel de Gelre tegen Bisschop Philip van Bourgondie om Overijssel terug te veroveren. Nauwelijks honderd jaar later, in 1624 was het weer raak. De stad brandde helemaal af.  

Het gemeente bestuur stelde in 1636 een brandreglement op. Net als in veel andere plaatsen uit die tijd was het een preventieve regelgeving. De vuurwachters of vuurheren, handhaafden dit reglement, een soort politie functie dus.

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV