Uitruk 10 november, Gramsbergen

Melding: Prio 1 Ongeval Letsel Radewijkerweg Radewijk

Zondagmorgen om 3.41 uur gingen de pagers van blusgroep Gramsbergen en de piket HV-2370 van post Hardenberg om uit te rukken naar de Radewijkerweg te Radewijk. Tijdens het aanrijden werd in eerste instantie 1 slachtoffer gemeld. Later werd dit bijgesteld aangezien er 1 slachtoffer nog in het voertuig zat en er 1 slachtoffer zich buiten het voertuig bevond. Het betrof een eenzijdig ongeval, auto-boom. Ter plaatse aangekomen zat de chauffeur van het voertuig achter zijn auto en was opgevangen door buurt bewoners, de bijrijder zat nog in het voertuig. De reeds aanwezige ambulancebroeders hebben de bestuurder onderzocht en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De manschappen van de 2333 Gramsbergen hebben het voertuig gestabilliseerd, glasmanagment uitgevoerd en daarna het dak verwijderd. Tijdens het aanrijden zijn de technische gegevens (crash-recoverysysteem) van het betrokken voeruig opgezocht door de HV-2370, zodat het technisch team veilig kon knippen. De accuklemmen konden niet verwijderd worden, doordat de motorkap niet geopend kon worden. Niet uitgeklapte- airbags vormen in zo'n geval een risico voor de manschappen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de airbaghoes. Het slachtoffer is in samenwerking met de ambulance bevrijd uit het voeruig en afgevoerd naar het ziekenhuis. De VOA heeft daarna de ongevals-locatie onderzocht ivm de toedracht van het ongeval.

 

Ontwikkelingen Natuurbrandbestrijding

Natuurbrandbestrijding

In de afgelopen jaren zijn er diverse ontwikkelingen geweest op het gebied van natuurbrandbestrijding. Deze ontwikkelingen bestaan o.a. uit betere bereikbaarheid van natuurgebieden, digitaliseren van bluswatervoorzieningen en het opstarten van een natuurbrandbestrijdingsteam.

De veiligheidsregio´s IJsselland en Twente werken al meerdere jaren samen om te komen tot diverse verbeteringen op het gebied van natuurbrandbestrijding.

Voor meer informatie over deze ontwikkelingen klik hieronder.

Bereikbaarheid binnen natuurterreinen IJsselland en Twente

Handcrew Overijssel (Natuurbrandbestrijdingsteam)

Bosbrandweer

Natuurbrandgevaar (thermometer)

NBB Projecten

 

Disclaimer

Op alle foto's en teksten en van deze internetpagina's (www.brandweerommen-hardenberg.nl) berust copyright. De foto's zijn gemaakt door de redactie van deze website, maar er zijn ook andere bronnen voor foto's.
Er is getracht de privacy van slachtoffers zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met de webmaster.

Artikelen

Geplaatste artikelen, brochures en/of uitspraken zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van de webmaster of brandweer, of overeen te komen met de werkelijkheid.

 

Detail foto 011

Veiligheidsregio

De Brandweer Ommen-Hardenberg is onderdeel van de Veiligheidsregio IJsselland. In deze Veiligheidsregio werken elf gemeenten samen wat betreft Brandweer, Politie, Ghor en incidenteel met andere diensten als Waterschap en Justitie.

De veiligheidsregio is ingesteld om de inwoners van deze regio beter te beschermen tegen de risico`s van branden, rampen en crises. Dat gebeurt door samen te werken en te zorgen dat we, steeds beter, voorbereid zijn op het bestrijden van rampen. En om de steeds groter wordende risico`s beter onder controle te houden.

Deze diensten en besturen werken samen in:

 • Brandweerzorg
 • Crisisbeheersing
 • Handhaving van openbare orde en veiligheid
 • Geneeskundige hulpverlening bij rampen
 • Rampenbestrijding

Voor meer informatie zie: www.vrijsselland.nl

Aan deze pagina wordt nog gewerkt

Detail foto 019

Vrijwilliger worden

Brandweer IJsselland (Cluster Oost - Ommen/Hardenberg) is een brandweerkorps dat bestaat uit elf teams en een vaste staf. Zo'n 160 brandweerlieden, vrouwen en mannen, zetten zich naast hun reguliere werk of andere bezigheden in voor de gemeenschap. Zij zijn professioneel lid ofwel parttime professionals van de brandweer. Voor verschillende brandweerposten binnen dit korps zijn wij op zoek naar:

IMG 2464

BRANDWEERVRIJWILLIGERS (m/v)

Functie-inhoud
De hoofdtaak van een brandweervrijwilliger is, onder niet-alledaagse omstandigheden en op de meest onverwachtse momenten, hulp verlenen aan mens en dier. Een vrijwilliger is (bijna) 24 uur per dag beschikbaar, gaat onvoorspelbare uitdagingen aan, kan improviseren, houdt van spanning en actie maar vooral ook van teamgeest, gezelligheid en een goede onderlinge sfeer.

Functie-eisen

 • Goede lichamelijke conditie
 • Minimaal LBO-diploma
 • Sportief
 • Stressbestendig
 • Praktisch ingesteld
 • Wonen en werken in de nabijheid van de kazerne

 IMG 3601

Vergoeding

 • Waardering van de gemeenschap
 • Vaste vergoeding
 • Vergoeding voor uitruk-, oefen- en studieuren
 • Professionele opleiding
 • (Twee-) wekelijkse oefenavonden

 IMG 5148

Bijf je toeschouwer of kom je in actie? "MAAK JIJ HET UIT"

Solliciteer online op deze functie door te klikken op onderstaande link.

VRIJWILLIGER WORDEN

Team Risicobeheersing

Het team Risicobeheersing bestaat uit de afdelingen Pro-actie, Preventie en Preparatie. Bij Pro-actie wordt meegedacht over onder andere planologische ontwikkelingen, waarbij gelet wordt op bereikbaarheid, bluswater en opslag van gevaarlijke stoffen. Hierbij wordt met name gelet op de risico’s voor de omgeving.

Bij Preventie komt de handhaving aan de orde. Bij scholen en kerken vinden controles plaats en de brandweer brengt ook bezoeken aan instellingen en bedrijven om controles op de wet- en regelgeving uit te voeren. Ook bij tijdelijke activiteiten zoals evenementen en paasvuren zal het team Risicobeheersing betrokken zijn.

Preparatie wil zeggen, het digitaal beschikbaar maken van de beschikbare informatie van objecten, aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten voor de repressieve dienst. Dit gebeurt aan de hand van de zogenaamde mobile dataterminals (mdt’s) welke in de voertuigen gemonteerd zitten. Hierin staat alle informatie vermeld die nodig is in geval van een calamiteit.

Daarnaast bevatten de mdt’s informatie over bluswatervoorzieningen zoals brandkranen, geboorde putten, bluswaterriolen en open water en de algemene informatie in de vorm van protocolkaarten en chemiekaarten.

brw0097

Team Brandweerzorg

De afdelingen Opleiden en oefenen, Incidentbestrijding en Bedrijfsvoering vormen gezamenlijk het team Brandweerzorg van de Brandweer Ommen-Hardenberg.

De afdelingen Opleiden en oefenen en Incidentbestrijding zorgen ervoor dat al het repressieve personeel wordt voorbereid op een adequate incidentbestrijding. Zij houden zich bezig met het verzorgen en regelen van alle opleidingen en oefeningen die nodig zijn om het brandweerpersoneel vakbekwaam te laten functioneren. De directe (en voldoende) inzetbaarheid van vrijwilligers en de opkomsttijden zijn van belang om de dekkingssituatie te waarborgen. Deze taak ligt bij de afdeling Incidentbestrijding.

De afdeling Bedrijfsvoering binnen het team Brandweerzorg beheert alle zaken op het gebied van personeelszaken, financiële zaken, juridische zaken, communicatie, beleidszaken, informatisering en werving en selectie.

IMG 9092

Team Technische dienst

De Technische dienst is belast met onder andere de aanschaf en het beheer van brandweermaterieel en -materiaal. Met de steeds hoger gestelde kwaliteitseisen moet gedacht worden aan onderhoud van ademluchtapparatuur, hijskettingen, motorkettingzagen, knipapparatuur et cetera. Hiervoor zijn eigen werkplaatsen beschikbaar.

Daarnaast verricht de Technische dienst de dagelijkse kleine onderhoudswerkzaamheden en worden storingen opgelost. Ook houdt men zich bezig met de vervanging van brandweermateriaal en -materieel.

IMG 8034

Team Technische Dienst

Vrijwilligers

Bij het brandweerkorps van Brandweer IJsselland (cluster Oost -  Ommen/Hardenberg zijn ongeveer 180 personeelsleden werkzaam, waaronder 160 brandweervrijwilligers, vrouwen en mannen, verdeeld over 8 brandweerposten.

Voor de brandweer is het heel belangrijk om steeds over voldoende professionele vrijwilligers te beschikken. De vrijwilligers van de Brandweer Ommen-Hardenberg hebben verschillende opleidingsniveaus en komen voort uit alle lagen van de bevolking.

Brandweervrouwen en -mannen voelen zich betrokken bij hun woon- en/of werk- omgeving en zetten zich hiervoor in. Het werken onder niet-alledaagse omstandigheden en hulp verlenen aan mens en dier maakt het brandweerwerk uitdagend, boeiend en spannend. Naast het blussen van branden treden zij ook op bij verkeersongevallen, stormschade, ongevallen met gevaarlijke stoffen, treinontsporingen, wateroverlast en bij dieren in nood.

Vaste vergoeding
Werken bij de brandweer is op te vatten als een kleine deeltijdbaan. Brandweervrouwen en – mannen ontvangen per jaar een vaste vergoeding. Daarnaast krijgen zij een vergoeding voor de oefen- en opleidingsuren en een uurloon bij uitrukken. Hier tegenover staat dat brandweerlieden in principe 24 uur per dag, 7 dagen in de week zomer en winter oproepbaar en beschikbaar zijn.

Opleiding
Om ervoor te zorgen dat de brandweermensen goed beslagen ten ijs komen, krijgen zij een professionele opleiding en oefenen regelmatig. Zij besteden gemiddeld twee avonden per week aan opleiden en oefenen.

Uitrukken
Het aantal uitrukken verschilt per verzorgingsgebied, soms gebeurt er weken weinig en soms rukken de brandweerlieden meerdere keren per dag uit, bijvoorbeeld tijdens een storm. Vaak zijn incidenten binnen het uur verholpen, maar bij grote incidenten worden de brandweerlieden een aantal uren achter elkaar ingezet. Het is daarom belangrijk dat een vrijwilliger voor 100% achter haar of zijn keuze staat. De pieper gaat op de meest onverwachte momenten. Daarom is het ook belangrijk dat mensen in de directe omgeving van de vrijwilliger goed op de hoogte zijn.

Keuring
Omdat de inspanning die van de brandweerlieden wordt gevraagd soms groot is, moeten de kandidaten lichamelijk en geestelijk in goede conditie zijn. Een algemene keuring en een inspanningstest voorafgaand en tijdens het dienstverband zijn daarom noodzakelijk. Ook moeten brandweerlieden op redelijke afstand van de kazerne wonen en/of werken zodat zij snel bij de kazerne zijn als ze worden opgeroepen.

Verder is de huidige brandweervrouw of -man een allround teamspeler met veel improvisatievermogen en een groot verantwoordelijkheids- en maatschappelijk besef. Een brandweervrouw of –man is stressbestendig en moedig zonder roekeloos te zijn.

Personeelsvereniging
De teams bij de Brandweer Ommen-Hardenberg zijn hecht: de brandweer betekent meer voor hen dan het brandweerwerk alleen. De teams hebben een eigen personeelsvereniging, die regelmatig activiteiten of een gezellige avond organiseert. Zelfs de oefenavonden ervaren de brandweermensen als een verenigingsavond. De brandweerlieden werken met moderne apparatuur, veilige en beschermende kleding en professionele voertuigen.

Voor meer informatie of wil je je aanmelden als vrijwilliger, kijk op www.vrijsselland.nl 

IMG 2464

Natuurbrandgevaar

Het is wettelijk verboden in de open lucht vuur te stoken of afvalstoffen te verbranden. Dat betekent dat het in of nabij natuurterreinen, zoals bossen, heide, duinen en veengebieden, altijd verboden is om in de open lucht vuur te maken. Onder dit verbod valt ook het verbranden van tuinafval, het aanleggen van vuur voor koken, bakken en braden en het verlichten met kaarsen of fakkels.
Als u toch wilt stoken in de open lucht, kan de gemeente eventueel ontheffing van het stookverbod verlenen. Hiervoor moet u bij de gemeente waarin u wilt stoken, een vergunning aanvragen.

Wat moet u doen als u brand signaleert?
- Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk de locatie door.
- Vang ter plaatse de brandweer op en vertel wat er aan de hand is.
- Volg de instructies van politie en brandweer op. Dit kan inhouden dat u het gebied onmiddellijk moet verlaten.

Zie voor meer informatie de website www.natuurbrandrisico.nl 

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV