Oefening waterongeval Dedemsvaart

De B-Ploeg van post Dedemsvaart beoefende maandagavond 5 oktober 2015 een waterongeval.

De avond bestond uit een theoretisch gedeelte waarin de actuele ontwikkelingen en procedures werden doorgenomen, en een praktijkgedeelte in de vorm van een inzet-oefening.

Lees meer...

Brandstofdieven belanden tegen boom in Dedemsvaart

Maandagavond 11 mei 2015 oefende ploeg 2 van post Dedemsvaart op de openbare weg. Aan de Veenderij was een ongeval (auto tegen boom) geensceneerd.

Een personenauto was in de slip geraakt en met de zijkant hard tegen de boom tot stilstand gekomen. Er stroomde een hoeveelheid onbekende vloeistof uit de auto wat verpakt zat in een drietal jerrycans. Eén slachtoffer lag buiten de auto in de uitstromende vloeistof, de ander zat bewusteloos en bekneld achter het stuur. Toen de tankautospuit op de plek des onheils kwam werd de OGS-procedure opgestart (ongeval gevaarlijke stoffen), in verband met de toen nog onbekende vloeistof.

Later werd bekend gemaakt door de politie dat het hier ging om brandstofdieven, en dat er diesel in de jerrycans zat. Het tweetal had bij een transportbedrijf diesel overgetankt in de jerrycans en zijn daarna op de vlucht geraakt. De politie heeft ze een tijdje achtervolgt maar zijn ze korte tijd later uit zicht verloren. Op de Veenderij klapten de twee met de auto tegen de boom. Met dit schakelmoment werd het van een OGS-inzet een technische hulpverlening, waarbij het dak van de auto werd verwijderd om het slachtoffer te kunnen redden.

Men kan terugkijken op een geslaagde oefening.

Foto 11-05-15 19 52 40

Lees meer...

Post Dedemsvaart oefent bij Oegema Transport

Maandagavond 19 januari 2015 heeft een brandweerploeg uit Dedemsvaart geoefend op het terrein van transportbedrijf Oegema.

Door de oefenleiding was een brand geënsceneerd in een trailer. Niet zo maar een brandje, in de trailer zou namelijk vuurwerk en carbid opgeslagen liggen. De trailer stond opgesteld tussen nog veel meer trailers, links en rechts. Overslag moest hierdoor ook nog eens worden voorkomen. Met een schuimdeken werd de 'brand' geblust en met waterschermen voorkwam men dat de brand oversloeg naar de naastgelegen trailers.

Oegema Transport in Dedemsvaart is, met zo'n 250 voertuigen en 400 medewerkers, inmiddels uitgegroeid tot een immens transportbedrijf. Mede daardoor is er speciaal voor de brandweer een waterwinning-bron aangelegd op het terrein. De oefening gaf dus een mooie gelegenheid om deze bron uit te testen. Na de oefening kreeg de ploeg nog een rondleiding door het bedrijf. 

Wij danken Oegema Transport voor het beschikbaar stellen van de ruimte en het materieel voor deze oefening!

FullSizeRender 2

Lees meer...

Chauffeursoefening post Dedemsvaart

Maandagavond 8 september oefenden de brandweerchauffeurs van Dedemsvaart het 'aanjaagverband'. Buiten de ploegoefeningen om oefenen de chauffeurs ook afzonderlijk hun kerntaken. Zo bestaan er ook afzonderlijke oefeningen voor de WvD'ers (verkenners gevaarlijke stoffen) en voor elk ander specialisme. 

Vanavond werd, zoals gezegd, het 'aanjaagverband' beoefend. Een aanjaagverband betekent kortgezegd; "twee of meer in serie geschakelde brandbluspompen of blusvoertuigen voor het transporteren van bluswater over grote afstand." De 'haler', in dit geval de motorspuitaanhanger van post Dedemsvaart, zorgde voor de watertoevoer naar de tankautospuit (de blusser), die zo'n 120 meter verderop stond. Van daaruit werd onder andere een waterkanon gevoedt.

Alle snufjes van het voertuig werden tijdens de oefening weer onder de loep genomen. Op de moderne bluspompen is vaak een geautomatiseerde schuimpomp aanwezig. Het creëren van een schuimdeken mocht tijdens deze oefening ook niet ontbreken.

IMG 7690

Lees meer...

Dedemsvaart 2 oefent in Zwolle

Ploeg Dedemsvaart 2 heeft maandag 16 juni een oefening gedraaid in het oefengebouw te Zwolle.

Een oefening uit de 500-serie stond op het programma voor deze maandagavond. Een brand-inzet. De oefening werd gedraaid in het stookgebouw van de Veiligheidsregio IJsselland. Dit oefengebouw bevindt zich op het terrein van de hoofdpost, aan de Marsweg in Zwolle. In het gebouw kan zowel met hout- als gas worden gestookt. Door middel van verplaatsbare wanden kunnen verschillende scenario's worden uitgezet. Ploeg Dedemsvaart oefende voor het eerst in dit veelzijdige oefengebouw.

De eerste inzet bestond uit een woningbrand waarbij nog een slachtoffer werd vermist. De brand, die gemeld was door de onderbuurman, zou woeden in een woning op de eerste verdieping van een 4 bouwlagen tellend gebouw. De vuurhaarden en het slachtoffer werden snel na binnenkomst aangetroffen. De vuurhaarden werden afgeblust en er werd hydraulisch geventileerd om de rookgassen af te voeren. Hydraulische ventilatie houdt in dat er in een deur- of raamopening naar buiten wordt gespoten met een nevelstraal, waardoor overdruk wordt gecreeerd en de rook naar buiten wordt 'geblazen'. Vervolgens kon het slachtoffer worden gered.

De tweede inzet bestond uit een kelderbox-brand. De eigenaar stond voor de deur en verleende alles behalve medewerking richting de brandweer. Ook een stukje aggressie kwam daarbij kijken. De man was erg vaag in zijn verhaal en had het over zijn 'handel' dat zich in de box bevond. De manschappen hielden rekening met mogelijke boobytraps, drugs en gevaarlijke stoffen. Uit eindelijk bleek de man wat vuurwerk opgeslagen te hebben. De brand was zo ge-ensceneerd dat er ook echte knallen te horen waren. Voorzichtigheid geboden, maar ook dit keer werd de vuurhaard gelokaliseerd en het slachtoffer uit het pand gehaald. In tussentijd kwamen de manschappen nog een aantal gasflessen tegen, welke vakkundig werden verwijderd danwel gekoeld.

Ploeg Dedemsvaart 2 kijkt terug op een zeer geslaagde oefenavond!

Oefengebouw zwolle

Rechts de kazerne aan de Marsweg, links het oefengebouw. Bron: Google Streetview

Middelbrand oefening Dedemsvaart

Beide brandweergroepen van Dedemsvaart hebben eind augustus 2013 een zogenaamde 'middelbrand'- oefening gehouden bij een op/overslagloods van Tielbeke & Co. in Dedemsvaart.

In een grote opslagloods was brand uitgebroken en er waren meerdere mensen vermist, die zich mogelijk nog in het pand bevonden. Bij aankomst van de eerste tankautospuit werd men opgevangen door de melder, die vertelde dat hij nog mensen het pand in zag gaan ten tijde van de brand. Direct werd er een reddingsoperatie op touw gezet waarbij de eerst aangekomen tankautospuit zich volledig richtte op de redding, en alle manschappen naar binnen gestuurd werden voor het opsporen van de slachtoffers. Omdat al opgeschaald was naar middel-, en later zelfs grote brand, werd de tweede tankautospuit ingezet om, in eerste instantie, de waterwinning gereed te maken. Nadat dit opgebouwd was werden ook de manschappen van dit voertuig ingezet om een binnenaanval te doen en op zoek te gaan naar de vuurhaard(en) en slachtoffers. Er werden meerdere brandhaarden aangetroffen in het pand, wat duidde op een mogelijke brandstichting, en voor de brandweer extra gevaarlijk is. Een 'gewone' brand breid zich normaliter uit vanaf het punt waar het begonnen is en kun je op die manier een beetje 'inschatten' door onder andere gebruik te maken van de kubusgedachte. Bij meerdere vuurhaarden is dat niet meer het geval en is de kans groter dat je ingesloten wordt. Voorzichtigheid geboden dus, maar omdat er nog mensen vermist werden werd de actie voortgezet. In totaal werden (alle) 4 slachtoffers naar buiten gebracht door de brandweer. Bij de oefening werd gebruik gemaakt van kunstrook om het zicht voor de brandweermensen zo slecht en realistisch mogelijk te maken. Als er geen kunstrook gebruikt wordt dan krijgen de brandweermensen een blinddoek om, omdat er in het echt ook weinig tot geen zicht is. Doordat je niets ziet moet je op de tast het hele gebouw door en alles onthouden wat je tegenkomt, zodat je ook de terugweg herkend en dus niet verdwaald, met alle gevolgen van dien. Brandweermensen zijn erg getraind om alles op de tast te doen, en geblinddoekt met nul-komma-nul zicht slachtoffers op te sporen en naar buiten te brengen.

De brandweer bedankt Tielbeke & Co. voor het beschikbaar stellen van het pand.

foto 4

Lees meer...

realistische oefening post Dedemsvaart

Team Dedemsvaart 2 heeft zaterdag 8 juni de jaarlijkse realistische oefening gedraaid op het brandweer oefencentrum in Wijster (Drenthe). Het ochtendprogramma bestond uit een loop oefening waarbij de warmtebeeldcamera werd gebruikt, een oefening straalpijpvoering / deurprocedure en een inzet met gevaarlijke stoffen. Het middagprogramma stond in het teken van twee brandinzetten waarvan de laatste een middelbrand scenario. Op het oefencentrum wordt met echt vuur gestookt zodat zo realistisch mogelijk kan worden getraind. Bij de oefeningen kan het al gauw 600 á 700 graden worden. Voor de manschappen dus ook een lichamelijk zware dag, waarbij voldoende drinken een van de speerpunten is om het vol te kunnen houden. Na de veiligheidsbriefing kon de dag dan eindelijk van start gaan.

Bij de loopoefening werd een pand betreden waarin een brand woedde en er sprake was van veel rookontwikkeling. Het zicht was nihil. De warmtebeeldcamera bied hier een uitkomst en het gebruik ervan werd dan ook getraind. Dit hulpmiddel, dat door de rook heen kijkt, kan o.a. worden gebruikt bij het opsporen van slachtoffers maar ook kunnen de manschappen er een ruimte mee 'scannen' zodat zij een beeld krijgen van de ruimte waar zij zich bevinden. Zo kunnen bijvoorbeeld deuren, een trap of een systeemplafond ontdekt worden met het hulpmiddel. Allemaal informatie van onmisbare waarde bij een binnen aanval.

Bij de oefening deurprocedure werd de straalpijpvoering t.b.v. de rookgaskoeling beoefend. De straalpijp moet daarbij, afhankelijk van de situatie, ingesteld worden op het juiste debet (aantal liters per minuut) en moet de kegel in de juiste stand worden gezet. Met de kegel kun je de straal instellen, bijvoorbeeld een gebonden straal of een 45 of 60 graden straal met veel nevel. Voor elke situatie is er een ideale stand. Dit werd dan ook zorgvuldig beoefend in de met vuur bestookte stalen containers.

Tijdens de dag werden diverse verschillende inzetten gedraaid. Na afloop van de laatste inzet kon worden teruggekeken op een geslaagde (oefen)dag.

wijster 02

Oefening deurprocedure (hier met een (met opzet) verkeerd ingestelde straalpijp om de mindere werking van het terugdringen te ondervinden)

Lees meer...

WvD veldoefening

Maandagavond 11 februari oefenden de meetploegen van Dedemsvaart en Raalte in de omgeving Ommen-Hardenberg.

Het startpunt van de oefening was loodspost kazerne Ommen, na de fictieve alarmering konden de meetploegen hier naartoe waar nadere info verstrekt zou worden. Er was een ongeval met een tankwagen gebeurt op de Witte Paal, N34. Deze tankwagen vervoerde Methyl Mercaptaan, een stof dat aan aardgas wordt toegevoegd zo werd duidelijk gemaakt door de ondersteuner van de MeetPlanLeider. De gaswolk dreef met de zuidwestenwind mee in de richting van Hardenberg. Beide meetploegen werden ingezet om meetopdrachten te voltooien. Meetploeg Raalte ten zuiden van de gaswolk, meetploeg Dedemsvaart ten noorden van de wolk. Vanaf de loodspost Ommen vertrok men elk naar de Oscar 2, de plek waar de meting gedaan moest worden. Omdat er nooit door de gaswolk gereden mag worden wordt de snelste alternatieve route berekend en wordt daarbij ouderwets gebruik gemaakt van kaartmateriaal. Dedemsvaart moest een eerste meetopdracht doen in Hardenberg, kruising Jachthuisweg/N34. Misschien beter bekend als de kruising waar op dit moment het nieuwe Rabobank kantoor wordt gebouwd. Omdat dus niet over de N34 gereden mocht worden werd er aangereden vanaf Ommen over de N48 richting Balkbrug -> N377 Dedemsvaart -> N377 Slagharen -> Jachthuisweg richting Hardenberg. Raalte op hun beurt via Marienberg e.o.

Nadat bij de eerste meting geen waardes gemeten werden kregen de ploegen een nieuwe Oscar 2, dichter bij de gaswolk. Zo werden er nieuwe meetopdrachten gedaan in Lutten en Hardenberg. Tijdens de meetopdrachten wordt nauw overlegd met de ondersteuner van de Meetplanleider, die er overigens niet fysiek bij is. Dit is in het echt ook niet zo, zij zitten namelijk op het regiokantoor in Zwolle. Vanaf daar worden de meetploegen aangestuurd.

Nadat de opdrachten voltooid waren werd er geavalueerd in de kazerne Ommen en kon worden teruggekeken op een geslaagde WvD veldoefening.

IMG 8250

Lees meer...

Teams Dedemsvaart oefenen in Ommen

Maandagavond 1 oktober werd er een middelbrandoefening gehouden in een leegstaand pand aan de Julianastraat in Ommen. Deze oefening werd gedraaid door beide teams van de post Dedemsvaart.

De enscenering betrof een brand in een gebouw waar onder andere een fysiotherapeut was gevestigd. Een man had een afspraak bij de fysio maar toen hij aankwam zag hij dat het pand vol rook stond. Hierop werd de brandweer gewaarschuwd en opgevangen door dezelfde man. Weinig informatie dus voor de brandweer in eerste instantie. Er was nog niet bekend of er slachtoffers binnen waren, al was er wel een vermoeden, aangezien de man een afspraak had bij de fysiotherapeut.

Na een buitenverkenning werden de manschappen van de 1e TS naar binnen gestuurd, op zoek naar mogelijke slachtoffers. Omdat de brandweer zo realistisch mogelijk moet oefenen hebben we de beschikking over een rookgenerator waarmee panden volledig in de rook gezet kunnen worden.

Omdat de omvang van de brand al snel duidelijk was werd er opgeschaald naar middelbrand zodat ook de 2e TS van Dedemsvaart kon uitrukken. Hun taak was ook een binnenverkenning uitvoeren en op zoek naar slachtoffers, alleen dan van de andere zijde van het gebouw. Op zo'n moment wordt een pand in 'vakken' verdeeld zodat elk team verantwoordelijk is voor hun eigen deel van het gebouw, en daar hun inzet op baseren.

Op vakkundige wijze werden alle 5 de slachtoffers uit het (fictief) brandende pand gered. 

IMG 6358

Lees meer...

Oefening 18 juni, Dedemsvaart (WvD)

De WvD groep welke in korps Ommen-Hardenberg wordt verzorgd door de brandweerpost Dedemsvaart oefende maandagavond 18 juni in Raalte. Er werd onder andere geoefend met radio-activiteits apparatuur waar WvD'ers standaard mee uitgerust zijn en er werden metingen gedaan met gasmeetbuisjes. De WvD (waarschuwings- en verkenningsdienst) wordt opgeroepen als er bij een incident het vermoeden bestaat dat er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het alarmeren van de WvD gaat in overleg met de OvD (Officier van Dienst) en de AGS (Adviseur Gevaarlijke Stoffen). De WvD'ers staan onder leiding van een MeetPlanLeider (MPL) en verrichten metingen in een effectgebied, het gebied waar de rookwolk naartoe 'drijft'. Zij meten dan de concentratie van een bepaalde stof, en aan de hand van de gemeten waardes kunnen acties ondernomen worden. Een voorbeeld hiervan is het af laten gaan van de sirenes met het verzoek ramen en deuren te sluiten.

foto 12

 

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV