Brandweer op school met Billy Brandkraan

Het afgelopen schooljaar is de brandweer Ommen-Hardenberg actief op pad geweest binnen diverse basisscholen binnen de gemeenten Ommen en Hardenberg. Alle basisscholen, 57 in totaal, zijn benaderd, waarbij voor ruim van de helft van de scholen een brandweerles met als thema: ‘Brááánd! Jij, de brandweer en veiligheid’ gepland kon worden. De lessen zijn positief ontvangen.

Het lespakket Billy Brandkraan is een landelijk ontwikkeld lespakket voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Brand kan elke dag op elke locatie in Nederland uitbreken en tot dramatische gevolgen leiden. De brandweer probeert bij te dragen aan een verhoogde zelfredzaamheid van burgers door ze te leren hoe te handelen bij brand. Met het speciaal ontwikkelde lespakket wil de brandweer kinderen op jonge leeftijd kennis bij brengen over wat zij zelf kunnen doen om brand te voorkomen en hoe ze moeten handelen tijdens een brand. Daarnaast worden de kinderen bewust gemaakt van de taken van de brandweer en leren ze over brandveiligheid op school en thuis. Door middel van de thuisopdracht om een vluchtplan te maken, worden de ouders ook betrokken bij dit onderwerp.
Het interactieve programma maakt het extra interessant voor kinderen. Zo wordt de branddriehoek behandeld (de drie elementen waardoor brand ontstaat), wordt gesproken over brandgevaar in huis, hoe blus je vlam in de pan, worden diverse blusmiddelen behandeld en komt het nut van rookmelders aan de orde. Kinderen kunnen zelf ervaren door middel van proefjes hoe je bijvoorbeeld vlam in de pan blust en hoe die branddriehoek werkt.
Brandweer Ommen-Hardenberg heeft het lespakket afgelopen jaar voor het eerst gedraaid op de basisscholen en is, ook gezien de positieve reacties van zowel docenten als leerlingen, zeker van plan het komende schooljaar opnieuw langs de basisscholen te gaan. Kreten als: zeer nuttig, interactief, zet aan tot nadenken, spreekt de kinderen aan, leerzaam en zinvol zijn meerdere keren teruggekomen in de evaluaties.
Bent u nieuwsgierig geworden naar het lespakket? Neem contact op met uw basisschool en informeer of ze hebben meegedaan of volgend jaar van plan zijn om mee te doen. Of kijk op
www.brandweer.nl/jeugd/billy_brandkraan/.
Na de zomervakantie benadert de brandweer opnieuw alle basisscholen in de gemeenten Ommen en Hardenberg voor het lespakket.

07112013 brandweer op school

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV