Nationale Brandpreventieweken 2012

Dit jaar zijn de Nationale Brandpreventieweken van 1 oktober t/m 31 oktober.

Voorlichting rookmelders

Er wordt vooral aandacht besteed aan het brandveiligheidsbewustzijn van kinderen & senioren.
Kinderen, die thuis aan de slag gaan met brandveiligheid, gaan hun ouders over de streep trekken op het gebied van brandveiligheid thuis. De Nationale Brandpreventieweken zullen d.m.v. de scholenprijsvraag (uitvinderswedstrijd) de basisscholen benaderen en zo kinderen thuis op brandveiligheidsexpeditie sturen.

Huishoudens waar 65-plussers en ander minder zelfredzamen wonen krijgen het aanbod dat een vrijwilliger van de Brandwonden Stichting een rookmelder aan hun plafond hangt. Met hieraan gekoppeld natuurlijk brandpreventie-advies 

Actie ouders via kinderen (nieuw)

Kinderen, die thuis aan de slag gaan met brandveiligheid, gaan hun ouders over de streep trekken op het gebied van brandveiligheid thuis. Hoe? Met een speciale kinderkrant, vluchtplanprijsvraag, brandweerplein.nl en musical.

Bekijk nu de speciaal ontwikkelde materialen, zoals de kinderkrant 'Wat doe JIJ bij brand?'. Hierin ontdekken kinderen de gevaren van brand, hoe ze deze kunnen voorkomen en wat ze zelf moeten doen bij brand. En met hen hun ouders. De krant zit samen met de vluchtplankaart in uw pakket en kunt u gebruiken bij uw acties. En online kunt u www.brandweerplein.nl benutten.

De prijsvraag via scholen bij kinderen: Via deze kinderkrant, de musical ‘Alarmfase Rood'

en de Vluchtplan prijsvraag ontkomen groep 7 en 8 leerlingen vanaf oktober niet aan de vraag ‘Wat doe JIJ bij brand?'. Basisscholen ontvangen een pakket met een krant, musicalfolderen een setje vluchtplankaarten. Met enkele iPads als prijs, worden kinderen enthousiast gemaakt thuis een vluchtplan te oefenen. De tekening van het plan is de winkans. En op brandweerplein.nl ontdekken ze alles over brand. Dus: de oproep om mee te doen met de vluchtplanwedstrijd, informatie over de landelijke 'Wat doe JIJ bij brand?'-campagne, waarom brandpreventie bij kinderen begint, hoe hun leerlingen mee kunnen doen aan de vluchtplanactie en hoe makkelijk zij met de klas aan de slag kunnen met o.a. de bijgevoegde krant en de brandweerpleinportal...

Actie senioren thuis brandveilig (nieuw)

We zijn op zoek naar de sleutel om thuiswonende senioren landelijk te helpen. In 2012 onderzoeken we wat de kracht van vrijwilligers is. We kijken in hoeverre we dit logistiek kunnen sturen, aanzwengelen en faciliteren.

Actie: ‘Rookmelder aan u plafond? Wij komen hem voor u ophangen!'
Door werkende rookmelders aan het plafond te plaatsen van huishoudens waar deze nu niet hangen (gericht op minder zelfredzamen) streven we naar meer overlevenden en minder gewonden bij woningbranden

De 1.700.000 huishoudens waar 65-plussers en lichamelijk gehandicapten wonen doen we het aanbod dat een vrijwilliger van de Brandwonden Stichting een rookmelder aan hun plafond ophangt. De bewoner betaalt een schappelijke prijs voor de rookmelder, ontvangt een vrijwilliger die deze ophangt en brandveiligheidsadvies geeft.

De Brandwonden Stichting telt ruim 50.000 vrijwilligers. Elke vrijwilliger, die hier aan deel wil nemen, ontvangt een training en wordt gevraagd om enkele huishoudens van een rookmelder te voorzien. Van alle 65-plussers heeft een deel al een werkende rookmelder hangen en van degenen die er geen heeft, gaat een bepaald percentage op de actie in. Deze actie staat of valt met het aantal bereidwillige vrijwilligers. Momenteel wordt hard gezocht naar deze vrijwilligers, zowel binnen de achterban van de Brandwonden Stichting, de brandweer, verzekeraars als bouwmarkten.

Deze actie wordt natuurlijk ook benut om veel free publicity te genereren voor brandveiligheid thuis.

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV