Nieuwjaarsreceptie Ommen met Koninklijke onderscheiding

Woensdagavond 3 januari werd in Ommen de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden voor korpsleden, College van B & W, gemeenteraad en oud-gedienden.

Plv. Commandant Ommen-Hardenberg, Erik Pluim blikte terug op het afgelopen jaar waarbij diverse incidenten de revue passeerden. Ook werd er vooruit gekeken naar 1 januari 2014 waarin de brandweer onder de vlag van de Veiligheidsregio gaat opereren.

Dit was de eerste keer dat de receptie werd gehouden in de nieuwe kazerne (DOEK) waarbij iedereen zeer tevreden was over het verloop van de bouw.

Naast vooruitkijken werd er ook speciaal teruggekeken op de carriere van Be Pierik die deze avond officieel afscheid nam van het korps Ommen. Na 36 jaar verlaat hij de actieve dienst als bevelvoerder van Ommen. Als blijk van waardering voor al het werk dat Be heeft verricht heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagd om Be Pierik te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Ahne spelde hem hiervoor de bijbehorende versierselen op.

IMG 0319

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV