Vrijwilligers

Bij het brandweerkorps van Brandweer IJsselland (cluster Oost –  Ommen/Hardenberg zijn ongeveer 180 personeelsleden werkzaam, waaronder 160 brandweervrijwilligers, vrouwen en mannen, verdeeld over 8 brandweerposten.

Voor de brandweer is het heel belangrijk om steeds over voldoende professionele vrijwilligers te beschikken. De vrijwilligers van de Brandweer Ommen-Hardenberg hebben verschillende opleidingsniveaus en komen voort uit alle lagen van de bevolking.

Brandweervrouwen en -mannen voelen zich betrokken bij hun woon- en/of werk- omgeving en zetten zich hiervoor in. Het werken onder niet-alledaagse omstandigheden en hulp verlenen aan mens en dier maakt het brandweerwerk uitdagend, boeiend en spannend. Naast het blussen van branden treden zij ook op bij verkeersongevallen, stormschade, ongevallen met gevaarlijke stoffen, treinontsporingen, wateroverlast en bij dieren in nood.

Vaste vergoeding
Werken bij de brandweer is op te vatten als een kleine deeltijdbaan. Brandweervrouwen en – mannen ontvangen per jaar een vaste vergoeding. Daarnaast krijgen zij een vergoeding voor de oefen- en opleidingsuren en een uurloon bij uitrukken. Hier tegenover staat dat brandweerlieden in principe 24 uur per dag, 7 dagen in de week zomer en winter oproepbaar en beschikbaar zijn.

Opleiding
Om ervoor te zorgen dat de brandweermensen goed beslagen ten ijs komen, krijgen zij een professionele opleiding en oefenen regelmatig. Zij besteden gemiddeld twee avonden per week aan opleiden en oefenen.

Uitrukken
Het aantal uitrukken verschilt per verzorgingsgebied, soms gebeurt er weken weinig en soms rukken de brandweerlieden meerdere keren per dag uit, bijvoorbeeld tijdens een storm. Vaak zijn incidenten binnen het uur verholpen, maar bij grote incidenten worden de brandweerlieden een aantal uren achter elkaar ingezet. Het is daarom belangrijk dat een vrijwilliger voor 100% achter haar of zijn keuze staat. De pieper gaat op de meest onverwachte momenten. Daarom is het ook belangrijk dat mensen in de directe omgeving van de vrijwilliger goed op de hoogte zijn.

Keuring
Omdat de inspanning die van de brandweerlieden wordt gevraagd soms groot is, moeten de kandidaten lichamelijk en geestelijk in goede conditie zijn. Een algemene keuring en een inspanningstest voorafgaand en tijdens het dienstverband zijn daarom noodzakelijk. Ook moeten brandweerlieden op redelijke afstand van de kazerne wonen en/of werken zodat zij snel bij de kazerne zijn als ze worden opgeroepen.

Verder is de huidige brandweervrouw of -man een allround teamspeler met veel improvisatievermogen en een groot verantwoordelijkheids- en maatschappelijk besef. Een brandweervrouw of –man is stressbestendig en moedig zonder roekeloos te zijn.

Personeelsvereniging
De teams bij de Brandweer Ommen-Hardenberg zijn hecht: de brandweer betekent meer voor hen dan het brandweerwerk alleen. De teams hebben een eigen personeelsvereniging, die regelmatig activiteiten of een gezellige avond organiseert. Zelfs de oefenavonden ervaren de brandweermensen als een verenigingsavond. De brandweerlieden werken met moderne apparatuur, veilige en beschermende kleding en professionele voertuigen.

Voor meer informatie of wil je je aanmelden als vrijwilliger, kijk op vrijsselland.nl

IMG 2464

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV