Team Risicobeheersing

Het team Risicobeheersing bestaat uit de afdelingen Pro-actie, Preventie en Preparatie. Bij Pro-actie wordt meegedacht over onder andere planologische ontwikkelingen, waarbij gelet wordt op bereikbaarheid, bluswater en opslag van gevaarlijke stoffen. Hierbij wordt met name gelet op de risico’s voor de omgeving.

Bij Preventie komt de handhaving aan de orde. Bij scholen en kerken vinden controles plaats en de brandweer brengt ook bezoeken aan instellingen en bedrijven om controles op de wet- en regelgeving uit te voeren. Ook bij tijdelijke activiteiten zoals evenementen en paasvuren zal het team Risicobeheersing betrokken zijn.

Preparatie wil zeggen, het digitaal beschikbaar maken van de beschikbare informatie van objecten, aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten voor de repressieve dienst. Dit gebeurt aan de hand van de zogenaamde mobile dataterminals (mdt’s) welke in de voertuigen gemonteerd zitten. Hierin staat alle informatie vermeld die nodig is in geval van een calamiteit.

Daarnaast bevatten de mdt’s informatie over bluswatervoorzieningen zoals brandkranen, geboorde putten, bluswaterriolen en open water en de algemene informatie in de vorm van protocolkaarten en chemiekaarten.

brw0097

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV