Informatie

Brandweer Ommen-Hardenberg maakt onderdeel uit van Veiligheidsregio IJsselland, de organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Veiligheidsregio IJsselland zorgt voor een veilige regio, waarin rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden worden en de inwoners kunnen rekenen op snelle en goede geneeskundige hulpverlening en brandweerzorg. Dit doet zij samen met de 11 gemeenten in IJsselland, de politie en andere lokale, regionale en landelijke partijen.

Binnen dit samenwerkingsverband werkt Brandweer Ommen-Hardenberg dagelijks aan het bewaken, bevorderen en controleren van de brandweerzorg in Ommen en Hardenberg.

Brandweer Ommen-Hardenberg is één ambtelijke organisatie, gevormd vanuit twee gemeenten, met 180 personeelsleden, waarvan 160 vrijwilligers verdeeld over 8 brandweerposten. Sinds 1 januari 2014 valt de brandweer Ommen-Hardenberg onder de veiligheidsregio IJsselland.

De directe verantwoordelijkheid voor cluster Oost ligt bij de clustercommandant. In samenwerking met de teamleiders repressie geven zij leiding en sturing aan de repressieve organisatie.

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV